Holy Bible

1 Nyanyian ziarah.

Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.

2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,
dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa:
“TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!”

3 TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita,
maka kita bersukacita.

4 Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN,
seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!

5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai.

6 Orang yang berjalan maju dengan menangis
sambil menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya.