Holy Bible

1 TBA

2 TBA

3 TBA

4 TBA

5 TBA

6 TBA

7 Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

8 TBA

9 TBA

10 TBA

11 TBA

12 TBA

13 TBA

14 TBA

15 TBA

16 TBA

17 TBA

18 TBA

19 TBA

20 TBA

21 TBA

22 TBA

23 TBA

24 TBA

25 TBA

26 TBA

27 TBA

28 TBA

29 TBA

30 TBA

31 TBA

32 TBA

33 TBA