Holy Bible

Jangan menghakimi saudaramu

1 TBA

2 TBA

3 TBA

4 TBA

5 TBA

6 TBA

7 TBA

8 TBA

9 TBA

10 TBA

11 TBA

12 TBA

Jangan memberi batu sandungan

13 TBA

14 TBA

15 TBA

16 TBA

17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.

18 TBA

19 TBA

20 TBA

21 TBA

22 TBA

23 TBA

New